Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

System informatyczny obejmujący centralną bazę danych zawierającą dane i informacje o pojazdach, ich właścicielach i posiadaczach a także osobach posiadających wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami.

Zadania CEPiK

Głównym zadaniem Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców jest zabezpieczenie interesów Państwa i obywateli w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa pojazdów i ich właścicieli, a w szczególności poprawa bezpieczeństwa cywilno-prawnego obrotu pojazdami oraz ograniczenie i eliminacja kradzieży pojazdów, dokumentów oraz różnego rodzaju oszustw celnych czy ubezpieczeniowych.

Ewidencja pojazdów

W ewidencji pojazdów są gromadzone m.in. następujące informacje:

  • pojazd
  • rejestrację pojazdu
  • właściciela (posiadacza pojazdu)
  • zdarzenia, np.: kradzież, wybicie numeru nadwozia, nadanie dowodu rejestracyjnego, termin badania technicznego itp.
  • zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC

Ewidencja kierowców

W ewidencji kierowców są gromadzone m.in. następujące informacje:

  • kierowcę
  • dokument stwierdzający uprawnienia
  • zdarzenia, np.: zatrzymanie dokumentu stwierdzającego, cofnięcie uprawnienia, zakaz prowadzenia pojazdów itp.

Możesz także sprawdzić historię pojazdu online na: